חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - עו״ד נדב קנימח
עו״ד תומר בן לולו
עו״ד גל חייט
עו״ד יורם אושר רחמני
עו״ד סיוון שחר
עו״ד אביב שלמה 

 מזכירת הוועדה: סיון נחמן 

 EMail: sivann@afula.muni.il, פקס: 04-6520327, טלפון: 04-6520332

פרוטוקולים של הוועדה