מחלקת הדוברות אמונה על ייצוג הרשות המקומית, פעולותיה ומדיניותה מול אמצעי התקשורת ומהווה חוליה מקשרת בין הרשות ושלוחותיה העירוניות לכלל הציבור.

מחלקת הדוברות פועלת למיתוג העיר ושיפור תדמיתה התקשורתית, פרסום מידע לציבור, חומרי הסברה, תיעוד אירועים ועוד.

דוברות

פרטי התקשרות 

כפיר בזק
דובר העירייה
04-6520371
052-8787718
יועד קרן
מנהל דיגיטל
04-6484243
רחלי אילוז
מזכירת מחלקת דוברות והסברה