מחלקת הדוברות אמונה על ייצוג הרשות המקומית, פעולותיה ומדיניותה מול אמצעי התקשורת ומהווה חוליה מקשרת בין הרשות ושלוחותיה העירוניות לכלל הציבור.

מחלקת הדוברות פועלת למיתוג העיר ושיפור תדמיתה התקשורתית, פרסום מידע לציבור, חומרי הסברה, תיעוד אירועים ועוד.

דוברות

פרטי התקשרות 

טבלת אנשי קשר - מחלקת דוברות והסברה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
כפיר בזק דובר העירייה 04-6520371 052-8787718 kfir@afula.muni.il
רחלי אילוז מזכירת מחלקת דוברות והסברה 04-6520371 rahel@afula.muni.il
יועד קרן מנהל דיגיטל 04-6484243 yoed@afula.muni.il