מחלקת הדוברות אמונה על ייצוג הרשות המקומית, פעולותיה ומדיניותה מול אמצעי התקשורת ומהווה חוליה מקשרת בין הרשות ושלוחותיה העירוניות לכלל הציבור.

מחלקת הדוברות פועלת למיתוג העיר ושיפור תדמיתה התקשורתית, פרסום מידע לציבור, חומרי הסברה, תיעוד אירועים ועוד.

דוברות

פרטי התקשרות 

טבלת אנשי קשר - מחלקת דוברות והסברה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
כפיר בזק דובר העירייה 04-6520371 052-8787718 [email protected]
יועד קרן מנהל דיגיטל 04-6484243 [email protected]
רחלי אילוז מזכירת מחלקת דוברות והסברה 04-6520371 [email protected]