מס'

שם

נציג

 

תפקיד נוכחי

הערות

1

אבי אלקבץ

ראש העיר

ע. עפולה

נבחר

ראש העיר

יו"ר המנהלת

2

שלמה מליחי

ע. עפולה

נבחר

סגן ראש העיר

דירקטור

3

שרית דהן

ע. עפולה

עובדת

מנהלת אגף תאום ובקרה

דירקטור

4

אורה פיסטינר

ע. עפולה

עובדת

מ"מ מהנדסת העיר

דירקטור

5

תומר מרדכי בן לולו

ע. עפולה

ציבור

עורך דין

דירקטור

6

אברו סנבטו

ע.עפולה

נציג

עובדת מ. הביטחון

דירקטור

7

אייל בצר

ראש המועצה

 

מ.א. עמק  יזרעאל

נבחר

ראש המועצה

דירקטור

8

יעקב איציק

מ.א. עמק יזרעאל

נבחר

עצמאי

דירקטור

9

אורנה זית

מ.א. עמק יזרעאל

ציבור

מזכירת האגודה החקלאית

דירקטור

10

לילך כהני

מ.א. עמק  יזרעאל

עובדת

מנהלת מח' ישובים

דירקטור

11

שגיא וייץ

 

מ.א. עמק  יזרעאל

עובד

גזבר מוא"ז

עמק יזרעאל

דירקטור

12

ורד מרקיאר

מ.א. עמק יזרעאל

ציבור

תמחירנית

דירקטור

13

אייל פולד

מפעלים

נציג מפעלים

יקבי כרמל

דירקטור

 

שמוליק מלמד ארז ישראלי

 

 

רו"ח החברה, מידד הלוי ושות'

משקיף

 

עו"ד נורקין, רוזנזפט, גרשון

 

 

עו"ד החברה

משקיף

 

שחר אורן

 

 

מנכ"ל המינהלת