נציגי עיריית עפולה:

נבחרי ציבור:

מר אבי אלקבץ-ראש העיר, יו"ר דירקטוריון

מר שלמה מליחי-סגן ראש העיר, דירקטור

עובדי ציבור:

גב' שרית דהן-מנהלת אגף תאום ובקרה-עיריית עפולה, דירקטורית

עו״ד אורלי חקוקי-תובעת עירונית עיריית עפולה, דירקטורית

נציגי ציבור:

עו״ד תומר מרדכי בן לולו-נציג ציבור, דירקטור
אברו סנבטו-נציגת ציבור-עובדת משרד הביטחון, דירקטורית

 

נציגי מועצה אזורית עמק יזרעאל:

נבחרי ציבור:
אייל בצר-ראש המועצה האזורית, דירקטור

עובדי ציבור:

רינת זונשטיין, מנכלית-מועצת עמק יזרעאל, דירקטורית

שגיא וייץ-גזבר ומנכ"ל המועצה, דירקטור

נציגי ציבור:

יעקב איציק-חבר מועצה, דירקטור

אורנה זית-מזכירת האגודה החקלאית, דירקטורית
רינת זונשטיין, מנכלית-מועצת עמק יזרעאל, דירקטורית

 

נציג המפעלים:

אייל פולד-נציג מפעלים,יקבי כרמל, דירקטור

אחרים:

שמוליק מלמד ארז ישראלי, רו״ח החברה, מידד הלוי ושות, משקיף
עו"ד נורקין, רוזנזפט, גרשון, עו״ד החברה - משקיף
שחר אורן, מנכל המנהלת