לאישורי עירייה לטאבו יש ליצור קשר עם המרכז לתשלומים עירוניים

נכסי עיריית עפולה כוללים קרקעות, דרכים, שטחי ציבור, מקלטים, שווקים, מבני חינוך, תרבות, דת, ספורט, רווחה, משרדי עירייה ועוד.

נושאים בטיפול המחלקה לנכסים כוללים: 

מתן מידע ביחס לנכסים עירוניים בבעלות הרשות המקומית.

  • יישום ההחלטות המתקבלות לגבי נכסי העירייה, ועריכת מסמכים וחוזים העוסקים בנכסים אלה.
  • ריכוז ועדת ההקצאות הכולל טיפול בבקשות המופנות לועדה להקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה, או בתמורה סמלית של בתי כנסת, בתי ספר, גני ילדים וכד'.
  • רישום של נכסי עירייה בלשכת רישום המקרקעין.
  • ביצוע הפקעות לצרכי ציבור.
  • טיפול בהחכרת קרקעות מהמדינה לצרכי ציבור.
  • ריכוז שימושים ארעיים במגרשים לצרכי חניה ולצרכי גינון.
  • טיפול בחוזים של הקמת חדרי טרנספורמציה ברחבי העיר.
  • ריכוז אנטנות סלולריות ברחבי העיר כולל חתימה על חוזים והארכה לפי הצורך.

פרטי התקשרות:

מיטל ג'בלי
מנהלת מחלקת נכסי העירייה
04-6520439

שעות קבלת קהל: ימים א'-ה' בין השעות 08:00-16:00 בתיאום מראש.