עיריית עפולה ומחלקת הדוברות שוקדת ורואה חשיבות גבוהה לעמידה מלאה בחוקים ובתקנות הקשורים לשקיפות ולהיבטי חופש המידע ונגישות המידע לציבור.

לפניכם רשימת מקבלי השכר הגבוה ברשות. 
* המידע עדכני לשנת 2021.

מס"ד תפקיד שכר ברוטו ממוצע עלות העסקה ממוצעת
1 מנהל כספים 44,671 61,506
2 מנכ"ל 36,236 50,926
3 מבקר פנים 32,852 45,566
4 יועץ משפטי 31,109 43,183
5 ראש מינהל חינוך 27,654 37,680