חברי הוועדה:

מר שלמה מליחי - יו״ר הוועדה

מר חביב פרץ - סגן ראש העיר

מר צור כהן - חבר מועצה

מר משה לוי - חבר מועצה

מר דני דסטה - חבר מועצה

מר עדיאל אילוז - חבר מועצה

מר מוטי אלוש - חבר מועצה

סדר היום של ישיבות הוועדה

פרוטוקולים של הוועדה