חברי הוועדה:

שלום שלמה - מנכ״ל העירייה

יצחק שריקי - מנכ״ל העירייה

איתי קידר - יועץ משפטי

סדר היום של ישיבות הוועדה

פרוטוקולים של הוועדה