חברי הוועדה:

אבישי שאול
מהנדס העיר
יואל ינון
יועץ תנועה מאגף חיצוני
אילן אברהם
תחנת משטרת עפולה
רונן קלניצקי
מנהל פרויקטים - מחלקת כבישים
רוזה
מהנדסת תנועה - משטרת ישראל

פרטי התקשרות:

סיון גנדי
מזכירת מהנדס העיר
ענבר שחר
מזכירת מהנדס כבישים
04-6520449