חברי הוועדה:

ישראל קנטור – מהנדס עיריית עפולה

דני שמואל – מהנדס כבישים עיריית עפולה

זוהיר – מתחנת משטרה עפולה

רוזה – משטרת ישראל, מהנדסת תנועה

הילה – יועצת תנועה מגוף חיצוני

פרטי התקשרות:

סיוון גנדי, מזכירת מהנדס העיר-  sivang@afula.muni.il

ענבר שחר, מזכירת תחום תשתיות וכבישים - inbars@afula.muni.il