חברי הוועדה:

ישראל קנטור

דני שמואל
מהנדס כבישים עיריית עפולה

זוהיר
תחנת משטרת עפולה

רוזה
מהנדסת תנועה - משטרת ישראל

הילה
יועצת תנועה מגוף חיצוני

פרטי התקשרות:

סיון גנדי
מזכירת מהנדס העיר
ענבר שחר
מזכירת מהנדס כבישים