חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - דני דסטה - סיעת באנד

בוריס יודיס - סיעת עפולה ביתנו

מיכאל ברקן - סיעת יחד