חברי הוועדה

יו״ר הוועדה - איתי כהן - סיעת הבית החברתי

צורי כהן - סיעת שסג

בתיה אדרי - סיעת תנופה לעפולה