חברי הוועדה

יהודית שוורץ
עופרה גזית
ישראל רון
תקווה סורק