עו"ד אורלי חקוקי
הממונה על חופש המידע
04-6520384/6

פקס: 04-6520389
כתובת: בניין העירייה, רח' יהושע 47
שעות קבלת קהל: קבלת קהל בתיאום טלפוני מראש

בקשות לקבלת מידע יש להגיש לידי עו"ד אורלי חקוקי

דרכי תשלום האגרות:

את אגרת הבקשה ניתן לשלם באגף הגבייה של עיריית עפולה בטלפון 04-6524000