הגשת השגה על חיובי ארנונה

מי שחוייב בתשלום ארנונה רשאי תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהלת הארנונה מהטעמים הבאים: נפלה טעות בציון האזור, סוג הבניין, גודל הנכס, השימוש, החזקה ואו ''בעל השליטה''.

השגה יש להגיש בכתב למנהל הארנונה בעירייה תוך 90 יום ממועד קבלת החיוב השנתי או חיוב חדש.

 דרכי הגשת השגה

את ההשגה חובה להגיש בכתב !

מומלץ להגיש את ההשגה בטופס שניתן להוריד מאתר העירייה. להורדת הטופס לחץ כאן

ניתן להגיש את ההשגה באחת הדרכים הבאות:

1. במסירה אישית/ידנית - במחלקת תשלומים, כיכר העצמאות 3 בית קדוש קומה 4

2. בדואר (מומלץ לשלוח בדואר רשום ו/או עם אישור מסירה) לכתובת: מנהלת הארנונה באגף התשלומים של עיריית עפולה כיכר העצמאות 3 , בית קדוש ת.ד 2016 עפולה 18100 .

3. בדוא"ל: [email protected]  (  הדוא״ל מיועד למטרה שצוינה בלבד. אין לשלוח למייל זה בקשות לפטור לנכס ריק עבור אנשים פרטיים ו/או עסקים ו/או קבלנים. בקשות שישלחו בנושא זה לא יטופלו.

❖     יש לוודא את קבלת המייל על ידי דרישה למייל חוזר. 

❖     מועד המייל החוזר הוא המועד הקובע לספירת מנין הימים למתן תשובה להשגה.

4. בפקס מספר 04-6524015. ניתן לוודא שהפקס התקבל בטלפון 04-6524000