בית ספר יהלום – לאדם וסביבה

חזון: 

בית חינוך ולמידה "יהלום" לאדם וסביבה הוא מרחב "ליצירה בפעולה", המאפשר לקהילה לשתף, לדמיין, לחקור ולהתבונן פנימה והחוצה. כך כל פרט מצמיח את הקול האישי בהקשר החברתי.
דרכנו רואה בתלמידים, צוות ההוראה והורים - שותפות להתחנכות ולעשייה ערכית הנמצאת בתנועת שיפור מתמדת ובאמצעותם מחוייבות לבניית קהילת חינוך.
בבסיס הגישה החינוכית בבית הספר עומדת תפיסת החינוך ההומניסטי, הרואה בחינוך תהליך מתמשך של התפתחות האדם במישור האינטלקטואלי, החברתי, המוסרי והתרבותי לשם מיצוי הפוטנציאל הן האישי והן האנושי הגלום בו.
אחד המנגנונים המרכזיים להובלת התפיסה החינוכית של בית הספר הוא באמצעות ביסוס תרבות ארגונית, המושתת על תרבות מקדמת למידה, יצירת שפה אחידה ופיתוח תחושת שייכות, מחוייבות ומסירות לצד מקצועיות ומצוינות אישית וקבוצתית.

העוצמות והייחודיות שלנו:

חינוך אישי

 אנו מאמינים בלמידה תוך התאמה לצרכים הוליסטיים: מנטלית, קוגנטיבית ורגשית ואלו מפתחים זהות אישית, אדם שלם.

יזמות ויצירתיות

אנו מאמינים כי חינוך ליצירה ובאמצעותה מעניקים מרחב להנאה/ הנעה אישית המובילים את הלומד ל"מקום הנכון".

שיתופיות

אנו מאמינים כי דיאלוג משמעותי מפתח אדם לומד המועד לעצמו ולסביבתו.

התבוננות

אנו מאמינים כי אורח חיים רפלקטיבי המתכתב עם המציאות יפתח לומד עצמאי, פרואקטיבי, בוגר ואזרח בעל יכולת לנקוט עמדה.

 

פרטי התקשרות:

שם המנהלת: פרח בר כהן
כתובת: אודם 14 , רובע יזרעאל, עפולה
טלפון: 04-6192160
דוא״ל: Yahalomafula@gmail.com

תמונות: