בית ספר מרום – קידום מצוינות וזיהוי יהודי

חזון: 

בית ספר מרום מהווה חממה ערכית, מקצועית וחדשנית עבור תלמידיו תוך טיפוח ערכי היהדות ומורשת ישראל בצורה חווייתית.

שוויון ערך לכל תלמיד, הקשבה לשונות, טיפוח אישיות התלמיד, למידה משמעותית, רלוונטית ומעוררת עניין אשר בונה מוטיבציה ללמידה בעתיד, למידה של דברים בעלי אופק של חשיבות, חשיבות לדרכי הלמידה ה"מה" ובעיקר ה"איך", למידה פעילה, המורה אינו מקור הידע הבלעדי, שיטות לימוד חדשניות ומקוריות, טיפוח האינטליגנציה של התלמיד, שיתוף עם הקהילה ועם הנהגת ההורים, אפס אלימות 

תכניות פרטניות לתלמידים שצברו פערים, תכניות הכלה והשתלבות. פרויקט מצוינות במדעים ,פינות למידה משמעותיות.

חינוך לכבוד הזולת, סובלנות, אהבת אדם וקבלת האחר.

ביה"ס מטפח בקרב תלמידיו חשיבה חקרנית, הקנית דעת, חדשנות, העשרה ומצוינות  בכל תחומי הלמידה.

אקלים חברתי חוויתי המאפשר לתלמידים צמיחה ומינוף אישי מתוך חוויה ואווירה מעודדת.

העוצמות והייחודיות שלנו:

למידה חדשנית, תכניות לימוד והעשרה מתקדמות, כאן שומרים על המקום הראשון גבוה ומרשים: יום לימודים ארוך, שיעורים מתוקשבים, הנדסה ורובוטיקה, אנגלית מכתה א.

כיתת קדקוד- למצטיינים, לימודי שחמט, אסטרטגיה חשיבתית, חינוך פיננסי לגיל הרך, חקלאות מדעית, אליפות הסייבר.

 

כאן זה בית כאן זה לב

פרטי התקשרות:

שם המנהלת: הדסה רוטנברג
כתובת: רח 'ז'בוטינסקי 8, גבעת המורה
טלפון: 04-6523239
דוא״ל: maromafula@gmail.com
הסעות מכל שכונות העיר

תמונות:

התלמידים בפעילות

התלמידים בפעילות

 

התלמידים בפעילות

מקום של אהבה