נעם מוריה– עושים חינוך באמ"ת

חזון: 

לחנך את תלמידנו לערכי אמ"ת, 

אקלים מיטבי- "דרך ארץ קדמה לתורה"

מיצוי חוזקות מצוינות- "וכל אשר יעשה יצליח"

תורת חיים- "בכל דרכך דעהו"

 

העוצמות והייחודיות שלנו:

 • אנשים עושי חינוך- צוות שמשקיע ורואה כל תלמיד ופועל להצלחתו המלאה.
 • תלמוד תורה- "אבא" ו"אמא" מלמדים לצד מחנכות בכיתות א' עד ג'. 
 • בית חינוך תורני לבנות- מחנכות תורניות.
 • מרחבי למידה ייחודים וחדשניים- דינמיקלאס, חממה הידרופונית(גידולי מים)
 • תוכנית לימודים- לימוד תורה ולימודי ליבה ברמה גבוהה בדגש על פדגוגיה מוטת עתיד של המאה ה-21. 
 • בית ספר ירוק- מקדם איכות הסביבה.
 • קהילת חינוך תורנית- שמירה על רצף חינוכי מעבר לשעות הלימודים בשותפות ההורים.
 • הפרדה מגדרית- אגף בנים ואגף בנות בהפרדה.
 • קוד לבוש- הקפדה על קוד לבוש צנוע של כל באי בית החינוך- תלמידים והורים.
 • חינוך לאור דמויות- דמויות תורניות (לאורם נלך) ומקומיות (גאווה עפולאית).
 • טיפוח מצוינות- למידה בדרך חקר.

פרטי התקשרות:

שם המנהל: הרב עדי גבר
כתובת: רחוב הנרייטה סולד 39, גבעת המורה
טלפון: 054-3154095
דוא"ל: ykaadi@gmail.com

תמונות:

התלמידים בפעילות

דינמיקלאס - מרחב למידה חדשני וייחודי

 

התלמידים בפעילות

חממה הידרופונית – גידול על מים