נעם מוריה– עושים חינוך באמ"ת

חזון: 

לחנך את תלמידנו לערכי אמ"ת 

א-קלים מיטבי-חינוך למידות טובות-  "דרך ארץ קדמה לתורה"

מ-יצוי חוזקות מצוינות- למידה משמעותית דיפרנציאלית  -"וכל אשר יעשה יצליח"

ת-ורת חיים- תורה ויראת שמים -"בכל דרכך דעהו"

העוצמות והייחודיות שלנו:

 • אנשים עושים חינוך
  צוות שמשקיע ורואה כל תלמיד ופועל להצלחתו המלאה.

 • תלמוד תורה
  "אבא"ו"אמא" מלמדים לצד מחנכות
  בכיתות א' עד ג'. 

 • בית חינוך תורני לבנות
  מחנכות אקדמיות מתמחות בהוראה דיפרנציאלית.

 • טיפוח מצוינות
  למידה בדרך חקר תוך שימוש בטכנולוגיה.

 • תוכנית לימודים
  לימוד תורה ולימודי ליבה ברמה גבוהה בדגש על פדגוגיה מוטת עתיד של המאה ה-21. 

 • בית ספר ירוק
  מקדם איכות הסביבה.

 • קהילת חינוך תורנית
  חינוך בונה קהילה -שמירה על רצף חינוכי מעבר לשעות הלימודים בשותפות ההורים.

 • הפרדה מגדרית
  אגף בנים ואגף בנות בהפרדה.

 • קוד לבוש
  הקפדה על קוד לבוש צנוע של כל באי בית החינוך- תלמידים והורים

 •  חינוך לאור דמויות
  דמויות תורניות - לאורם נלך , דמויות מקומיות - גאווה עפולאית

פרטי התקשרות:

שם המנהל: הרב עדי גבר
כתובת: רחוב הנרייטה סולד 39, גבעת המורה
טלפון: 054-3154095
דוא"ל: ykaadi@gmail.com

תמונות:

התלמידים בפעילות

התלמידים בפעילות

 

התלמידים בפעילות

 

כתבה על בית הספר