תתמ"ד נעם מוריה

עושים חינוך באמ"ת - תלמוד תורה לבנים, בית חינוך תורני לבנות.

חזון:

 • לחנך את תלמידנו לערכי אמ"ת.
 • אקלים מיטבי- "דרך ארץ קדמה לתורה".
 • מיצוי חוזקות מצוינות- "וכל אשר יעשה יצליח".
 • תורת חיים- "בכל דרכך דעהו".

עוצמות ייחודיות: 

 • אנשים עושי חינוך- צוות שמשקיע ורואה כל תלמיד ופועל להצלחתו המלאה.
 • תלמוד תורה- "אבא" ו"אמא" מלמדים לצד מחנכות בכיתות א' עד ד'.שינון התורה ולימוד ברוח שיטת "ברקאי".
 • בית חינוך תורני לבנות- מחנכות תורניות.לימוד חומש בשיטת "מורשה"
 • מרחבי למידה ייחודים וחדשניים- דינמיקלאס,מרחבי חויה לכיתות א',
 • תוכנית לימודים- לימוד תורה ולימודי ליבה ברמה גבוהה בדגש על פדגוגיה מוטת עתיד של המאה ה-21.
 • בית ספר ירוק- מקדם איכות הסביבה.
 • קהילת חינוך תורנית- שמירה על רצף חינוכי מעבר לשעות הלימודים בשותפות ההורים.
 • הפרדה מגדרית- אגף בנים ואגף בנות בהפרדה.
 • קוד לבוש- הקפדה על קוד לבוש צנוע של כל באי בית החינוך- תלמידים והורים.
 • חינוך לאור דמויות- דמויות תורניות (לאורם נלך) ומקומיות (גאווה עפולאית).
 • טיפוח מצוינות- למידה בדרך חקר.

פרטי התקשרות:

מנהל בית החינוך: הרב עדי גבר.

כתובת: הנרייטה סולד 39, גבעת המורה, עפולה.

טלפון: 04-6492127 | פקס: 04-6403137.

דוא"ל: [email protected]