האגף אמון על ניהול המגנונים והתהליכים החיוניים להבטחת הצלחתם הארגונית, בראייה מערכתית ואינטגרטיבית,
להובלת הארגון למצוינות ארגונית ולהעצמה מתמשכת בקידומה ובהישגיה של הרשות.

אחריות על: תוכניות עבודה, קולות קוראים, תהליך מצוינות ארגונית של משרד הפנים, חדשנות ארגונית, הטמעת דיגיטציה,
רכש, אחריות על ניהול משבר הקורונה בתחומי הרשות, שליטה ובקרה, אמנת השירות, שיפור השירות לתושב,
שיתופי פעולה בין יחידות העירייה ובין העירייה לגורמי חוץ.

בעלי תפקידים

טבלת אנשי קשר - אגף תאום, בקרה וחדשנות
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שרית דהן מנהלת אגף תאום, בקרה וחדשנות 04-6520446 [email protected]
אוראל כהן מזכירת האגף 04-6520401 [email protected]
לירון גורליק רכזת פרויקטים 04-6487711 [email protected]
הודיה זכור רכזת פרויקטים 04-6520421 [email protected]
מיכל סולטן רכזת רכש רשותית וחשבת האגף 04-6484253 [email protected]