ברוכים הבאים לעיר עפולה !
בכדי שתוכלו לבצע רישום לילדיכם/ן  יש לשלוח למייל: batysefer.rishum@afula.muni.il

את המסמכים הבאים:

  • חוזה שכירות / רכישה.
  • טופס ביטול רישום ממינהל החינוך שבו התגוררתם.
  • ספח ת.ז של שני ההורים מעודכן + טלפונים.

לאחר קבלת אישור במייל חוזר (עד כ-14 ימי עבודה ), תוכלו להיכנס לאתר העירייה ולבצע רישום כנדרש.