כמות מיחזור מתוך פסולת העיר: בשנת 2020:

ציוד חשמלי ואלקטרוני  0.855  טון

סוללות                         0.015 טון

איסוף בגדים למיחזור ממיכלים 3.718 טון

 

סה"כ פסולת 39,626 טון

גזם+אורגני  12,900

פלסטיק       350

קרטון          200

מתכת        240

סה"כ –      13,690 טון

% מיחזור מסה"כ הפסולת 35%