טבלת אנשי קשר - לשכת סגן ראש העיר
שם תפקיד טלפון נייד מייל
הרב מנחם גולד סגן ראש העיר בתואר 054-7871420 mdgold1@gmail.com
בוריס יודיס סגן ראש העיר 04-6520321 boris_yudis@afula.muni.il
מזכירת סגן ראש העיר שלמה מליחי 04-6520433
יהודה משה עוזר סגן ראש העיר וראש מנהלת השכונות 04-6521765 yehudam@afula.muni.il