תחומי אחריות המנכ"ל  

  • קידום ויישום של מדיניות והחלטות ראש העיר
  • ניהול ענייני העירייה
  • גיבוש מדיניות התכנון האסטרטגי של העירייה
  • ריכוז וליווי ארגוני של ישיבות המועצה והוועדות
  • פיקוח על תחום משאבי אנוש של הרשות המקומית
  • קידום וייזום חוקי עזר

תמצית פעילות העירייה לשנת 2020

לשכת מנכ"ל העירייה

טבלת אנשי קשר - מנכ"ל העירייה
שם תפקיד טלפון נייד מייל
שלום שלמה מנכ"ל העירייה 04-6520352/3 mankal@afula.muni.il
נדב מונק עוזר מנכ"ל 04-6484256 nadavm@afula.muni.il
כרמית טויס מנהלת לשכת מנכ"ל 04-6520352/3 carmit@afula.muni.il
רותי מדלעי מ"מ מזכירת לשכת מנכ"ל 04-6520445 ruthi@afula.muni.il

תכניות עבודות וסקירה מלאה - פעילות העירייה המתוכננת:

לצפייה בחוברת תכניות עיריית עפולה לשנת 2017 לחצו כאן