מצ"ב רשימת הספקים/הקבלנים שהגישו מועמדות.

יובהר כי אין בהקמת המאגר התחייבות של העירייה לבצע פנייה לקבלת הצעות להזמנת עבודה, מוצר ו/או שירות.
כמו כן, הרשימה מכילה מידע על ספקים אשר הגישו מועמדות ולא בהכרח מוגדרים כספים אשר מתקשרים בפועל עם העירייה.

להורדת קובץ הרשימה