מה הם גזי חממה?

גזי חממה הם גזים אשר לוכדים את החום באטמוספירה. גזים אלו בולעים ופולטים אנרגיה בתחום האינפרא-אדום (ובכך מונעים את "בריחת"
הקרינה הזו, כלומר איבוד אנרגיית חום, לחלל החיצון).

אפקט החממה הוא מנגנון שקיים מזה מאות מיליוני שנה, והוא חיוני לקיום החיים בכדור הארץ כפי שאנו מכירים אותם כיום. ללא גזי חממה
בכלל, טמפרטורת כדור הארץ הייתה בערך מינוס 18 מעלות צלזיוס (ולא בערך 15 מעלות). כשמדברים על התחממות עולמית הכוונה
לחימום נוסף של האקלים, שנגרם עקב עליית כמות גזי החממה בעקבות פעילות אנושית.
בערך 50% מאפקט החממה נוצר על ידי אדי מים, 25% על ידי עננים, 20% על ידי פחמן דו חמצני ו-5% על ידי שאר גזי החממה.

אדי מים הם גז חממה. כמות אדי המים באטמוספירה תלויה בטמפרטורה. זמן השהות הממוצע שלהם באטמוספירה הוא קצר מאוד – 9 ימים בלבד.

פחמן דו חמצני CO2 נפלט לאטמוספירה בזמן שריפת דלק מאובנים (פחם, נפט, גז), פסולת מוצקה, עצים וחומרים ביולוגיים אחרים וכן כתוצאה
של תגובות כימיות (למשל ייצור צמנט לבטון). פחמן דו-חמצני מסולק מהאטמוספירה ע"י צמחים, כחלק מתהליך הפוטוסינתיזה (מחזור הפחמן),
ועל ידי המסתו במי האוקיינוסים.

מתאן CH4 נפלט בזמן הפקת והובלת פחם, גז פוסילי ונפט. מתאן גם נפלט ע"י בעלי חיים (תהליכי עיכול של פרות) ותהליכים חקלאיים
(למשל גידול אורז ושריפת פסולת חקלאית) וכן ע"י פירוק חומר אורגני במטמנות פסולת. מתאן הוא גז חממה בעל השפעה חזקה פי 26
מפחמן דו חמצני.

חנקן חמצני N2O נפלט בחקלאות וגם בתעשייה בזמן שריפה של דלק מאובנים (בעיקר פחם) ופסולת מוצקה וכן בתהליכי טיפול בשפכים.
חנקן חמצני הוא גז חממה בעל השפעה חזקה פי 265 מפחמן דו חמצני.

גזים מופלרים (כלורופלואורו פחמימנים – HFC) המשמשים בקירור הם גזי חממה עוצמתיים – עד פי 14,000 מפחמן דו-חמצני.

באתר האינטרנט של המשרד להגנת הסביבה פורסם דו"ח מעקב שנתי אחר יישום התוכנית והיעדים הלאומיים להפחתת פליטות גזי חממה ומחויבות
ישראל לאמנת האקלים.