יחידת קידום בריאות אחראית לפיתוח והקמת תחום אורח חיים בריא וקידום בריאות בקרב תושבי העיר מגיל טרום לידה ועד גיל הזהב. פעילות היחידה מגוונת וכוללת את תחומי החינוך, הקהילה, הספורט, המרחב העירוני ואיכות הסביבה.
תחום זה מטרתו לקדם שלומות ורווחה נפשית, גופנית וחברתית, עידוד אורח חיים פעיל, חינוך והקניית הרגלים בריאים ונכונים, והתווית מדיניות עירונית לקידום אורח חיים בריא ומקיים.
יחידה עירונית זו אחראית לפיתוח ויישום תוכנית 'אפשריבריא בעיר: תוכנית הדגל של משרד הבריאות בתחום אורח חיים בריא, לצד ייזום, תכנון ויישום תהליכים עירוניים המבוססים על צורכי האוכלוסייה ומכוונים לקידום הבריאות והקיימות, תאום ויצירת שותפויות בין אגפי ומחלקות הרשות המקומית יחד עם גורמים חיצוניים.

יצירת קשר

קישורים שימושיים

אתר "אפשריבריא"