האגודה לתרבות הדיור נוסדה בשנת 1964 כעמותה (מלכ''ר) ע''י ממשלת ישראל ומשרד הבינוי והשיכון ונמצאת בפיקוח רשות החברות הממשלתיות.
החברים באגודה לתרבות הדיור נהנים ממגוון רחב של שירותים, כאשר מתן השירותים מתבצע באמצעות 90 סניפי האגודה הפזורים בכל רחבי הארץ.
סניפי האגודה נמצאים בחסות הרשויות המקומיות. על שירותי האגודה: ''ייעוצים משפטיים והנדסיים, ייעוצים מקצועיים(גינון, אדריכלי), מידע וסיוע לועד הבית ועוד.

קבלת קהל

ימים ב' + ד' בין השעות 9:00-12:00 ובין השעות 16:00-18:00.

פרטי התקשרות

נטלה גוזובסקי
מנהלת סניף
04-6484249