הכן עירך לחורף

עובדי אגף שפ"ע של עיריית עפולה נערכים בימים אלה לימי החורף הצפויים השנה באמצעות פעולות מניעה הכוללות תחזוקה שוטפת של מערכות הניקוז בשטח, ניקוי קולטני ביוב, ריסוסים וגיזום עצים וענפים במרחב הציבורי.


עיריית עפולה נערכת באמצעות צוותי אגף שפ"ע לקראת עונת החורף שצפויה להתחיל בקרוב ובמהלכה צפויות מערכות גשמים וסופות המלוות ברוחות חזקות. בימים האחרונים החלו הצוותים לבצע ברחבי העיר פעולות הכנה ומניעה למזג אוויר קיצוני תחזוקה שוטפת של כל מערכות הניקוז שכללה ניקוי של קולטנים הביוב מלכלוך שהצטבר לאורך חודשי הקיץ ובכלל זאת עלים, מקלות ואבנים. במקביל פעלו צוותי תאגיד המים מי-נעם וטיפלו גם במערכת הביוב העירונית לקראת חודשי החורף.

בנוסף, ביצעו צוותי האגף סיורים עם צוותים של חברת חשמל במטרה לדאוג לגיזום עצים וענפים שנטו ליפול וגילוי מפגעים שונים העלולים לגרום פגיעה ונזק לרשתות החשמל בימי החורף הסוערים. במהלך הסיורים המשותפים אותרו עצים או ענפים בעלי פוטנציאל ליצירת סיכון לציבור ובאמצעות מנוף גבהים בוצע גיזום יזום של אלה הסמוכים לכבלי חשמל במטרה למנוע סיכון עתידי במרחב הציבורי. כמו כן ביצעו צוותי האגף סריקות בשטח וחיזוק שלטים ותמרורים רופפים וקיימו מבצע רחב היקף לריסוס במדרכות ובשטחים פתוחים.

מאגף שפ"ע של הרשות קראו לתושבים להיערך גם במרחב הפרטי לעונת החורף באמצעות בחינה של עצים וענפים מסוכנים, הזזה של חפצים מאדני החלונות והמרפסות העלולים ליפול לרחוב ולגרום נזק לעוברים ושבים, לבדוק תקינות וחוזק של פרגולות, לוודא שדודי וקולטי השמש המונחים על גגות הבתים אינם רופפים ומחוברים בצורה בטיחותית וחזקה ולא קיימת סכנה שיעופו עם הרוחות. 

מנכ"ל העירייה, שלום שלמה, אמר: "הערכות נכונה לקראת החורף תשפר את התמודדות שלנו עם אירועים חריגים. המטרה בראש ובראשונה לתת מענה הולם על מנת למזער את המפגעים והנזקים העתידים לפקוד אותנו בכל מזג אוויר סוער ולכן חשוב לנו לפעול מבעוד מועד".