חדש בעפולה: תכנית "אפשריבריא"

משרד הבריאות אישר את כניסתה של עפולה לתכנית הספורט והבריאות 'אפשריבריא'. המטרה הבאה: הקמת יחידת בריאות עירונית.


עיריית עפולה ממשיכה לפתח את התחום של אורח חיים בריא וקידום נושא הבריאות בקרב תושבי העיר. לאחרונה התבשרה עיריית עפולה כי התקבלה לתוכנית 'אפשריבריא בעיר' – תוכנית הדגל של משרד הבריאות בתחום אורח חיים בריא, ובכך מצטרפת בירת העמק לשורת ערים מובילות אשר פועלות בתחום.
בחודשים האחרונים, בין היתר בעקבות המאבק בנגיף הקורונה, קידמו בעיריית עפולה את הנושא ומינו את איתי ויזל כמתכלל בריאות עירוני באגף הקהילה ומאז מינויו פעל לכתיבת תכנית רחבה בתחום הבריאות ואף כינס לראשונה ועדת היגוי עירונית לקידום אורח חיים בריא, במסגרתה השתתפו למעלה מ-40 אורחים וביניהם ראש העיר אבי אלקבץ ובכירים נוספים מעיריית עפולה, לצד נוכחות של שותפים מטעם קופות החולים, מרכז רפואי העמק, משרד הבריאות, מכללת עמק יזרעאל ונציגים נוספים.

הקבלה לתוכנית הארצית הינה המשך ישיר למנוי המתכלל העירוני וקיום וועדת ההגוי ומהווה הישג נוסף שיאפשר בעתיד הקרוב הקמת יחידת בריאות מטעם העירייה, אשר תפעל ותסייע בתחומי החינוך, הקהילה, הספורט, הרווחה ואיכות הסביבה.

מתכלל הבריאות העירוני איתי ויזל סיכם: "הודעת ההצטרפות לתוכנית 'אפשריבריא' של משרד הבריאות מעודדת השקעה בתכנון לשנים הבאות. תחום קידום הבריאות ואורח החיים הבריא חוצה תחומים רבים, מספורט ותזונה, דרך המרחב העירוני, איכות הסביבה, וכמובן שחינוך וקהילה. אני רוצה להודות לכל המשתתפים שהגיעו ותרמו מניסיונם לטובת פיתוח תחום חדש זה בעיר עפולה".

וועדת הבריאות הראשונה שהתקיימה.jpe