ועדת השימור של עיריית עפולה תקדם חידוש ושימור של 15 מבנים היסטוריים ברחבי העיר

יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה בעיריית עפולה עו"ד מוטי אלוש כינס את ועדת השימור העירונית אחרי עשור שנים שבהן לא התכנסה. על הפרק: 15 אתרים לשימור במרכז העיר, כפר הילדים ואזור בית החולים.


משמרים את העבר: כעשור שנים לאחר שהתכנסה בפעם האחרונה, התכנסו לפני כשבוע חברי וועדת השימור העירונית כדי לקדם שימור של מבנים עתיקים היסטוריים ברחבי העיר. חברי הועדה כללו בין היתר חברי מועצת העיר ברשות יו"ר הועדה עו"ד מוטי אלוש, נציגי הועדה המקומית לתכנון ובנייה עפולה, נציג מתכננת מחוז הצפון, נציגי המועצה לשימור אתרים ונציגות ותיקי העיר.

ועדת השימור מוגדרת ע"פ חוק כוועדה מייעצת לנושא השימור לוועדה המקומית לתכנון ובנייה, ומטרתה המרכזית היא יצירת רשימת מבנים ואתרים לשימור שהינה מסמך מדיניות המסביר את הטעמים לבחירת המבנים לשימור ובאיזו מידה ניתן לפתח את האתר.

תכנית המתאר הכוללנית של עפולה זיהתה כ- 15 אתרים לשימור, מרביתם במרכז העיר, כפר הילדים אזור בית החולים וביה"ס ניר העמק. תפקיד הועדה יהיה לאמץ את אותם מבנים לשימור ולהוסיף אליהם מבנים נוספים שתמצא לנכון.

חברי הועדה שנכחו בישיבה הראשונה הם חברי מועצת העיר בראשות יו"ר הועדה עו"ד מוטי אלוש, עדיאל אילוז ודני דסטה, מהנדס העיר אבישי שאול, עוזר מנכ"ל העירייה נדב מונק, נציגי הועדה המקומית לתכנון ובניה אורה פיסטינר, יואל מטמון, אתי בן אבו ורכזת נושא השימור ירדן גבאי שיכל, יועץ השימור של הוועדה המחוזית אמיר פרוינדליך, נציגי המועצה לשימור אתרים אורי בן ציוני וטוביה גפן וכן נציגות של וותיקי העיר עפולה יהודה חיימוביץ, מיכה הופמן ורחל בן צבי.

עוד המליצה הוועדה בישיבה על הקמת מוזיאון וארכיב לעפולה, וכן אישרה את שילוט שדרת ארלוזורוב כשלט כחול לשימור במסגרת 'שביל המאה' לתולדות עפולה. 'שביל המאה' הינו פרויקט אסטרטגי לשילוט של 18 מבנים ומוקדים היסטוריים בעיר המספרים את סיפורה הייחודי של העיר כאשר השלט הראשון הוצב כבר ברחוב החדש ע"ש ריכרד קאופמן בעת חנוכת הרחוב לפני מספר חודשים.