סטודנטים עפולאים יוכלו ליהנות בשנת הלימודים ממלגה על סך 7 אלף ₪ באוניברסיטת חיפה

שנת הלימודים האקדמאית נפתחה לאחרונה ובעיריית עפולה הרחיבו את מאגר המלגות המוצעות לסטודנטים בני העיר עם מלגה נוספת בשיתוף אוניברסיטת חיפה.


רגע לפני פתיחת שנת הלימודים האקדמית, נפגשו ראש העיר אבי אלקבץ, חבר מועצת העיר עדיאל אילוז מחזיק תיק הצעירים ומנהלת אגף קהילה וצעירים תמר דגמי עם רקטור אוניברסיטת חיפה, פרופ' גור אלרואי, בכדי לחשוב על שיתופי פעולה אפשריים עם אוניברסיטת חיפה למען סטודנטים בני העיר עפולה. בסיום המפגש סיכמו הצדדים כי 100 סטודנטים עפולאים יוכלו ליהנות בכל שנה ממלגת "אהבת עולם" - מלגה ייחודית בסך כ-7,000 שקלים לשנה.

המלגה מיועדת למסיימי שירות צבאי או אזרחי שיתחייבו ללמוד במסגרת לימודי התואר שלהם גם מספר קורסים בלימודי יהדות. כמו כן מבקשת המלגה לחזק גם נשים ממעמד סוציואקונומי נמוך שתוכלנה לקבל מלגה נוספת על סך 2,000 דולר בכדי לסייע להן לעבור את שנות הלימודים בהצלחה.

ראש העיר אבי אלקבץ אמר לאחר המפגש: "ההשכלה הגבוהה היא המפתח לעתיד טוב יותר עבור כולנו וכמרצה לשעבר באוניברסיטאות, אני משוכנע כי מי שישכיל לרכוש השכלה גבוהה צפוי לו עתיד טוב יותר ואנחנו כאן כדי לסייע לכם. תודה לחבר המועצה ומחזיק תיק צעירים עדיאל אילוז על החיבור החשוב למען צעירי העיר. הרישום למלגה יתבצע בפוקוס מרכז צעירים".

ראש העיר אלקבץ חבר המועצה אילוז מנכל העירייה שלמה ומנהלת אגף צעירים עם רקטור אוניברסיטת חיפה